4.1.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese U Prostředního mlýna 1996, 393 01 Pelhřimov  
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2501138752/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“) 
 • online platba kartou prostřednictvím platební brány. 

4.2.Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Náklady na přepravu zboží:

 • Osobní odběr.............................................................................................0 Kč
 • Přepravní náklady + doběrečné do 5 kg službou GEIS.... ..... ..................169,40 Kč
 • Přepravní náklady + doběrečné do 10 kg službou GEIS............................193,60 Kč
 • Přepravní náklady + doběrečné do 20 kg službou GEIS............................217,80 Kč
 • Přepravní náklady + doběrečné do 30 kg službou GEIS............................242,00 Kč
 • Přepravní náklady (bankovní převod/online platba kartou) do 5 kg službou GEIS......................133,10 Kč
 • Přepravní náklady (bankovní převod/online platba kartou) do 10 kg službou GEIS....................157,30 Kč
 • Přepavní náklady (bankovní převod/online platba kartou) do 20 kg službou GEIS.....................181,50 Kč
 • Přepravní náklady (bankovní převod/online platba kartou) do 30 kg službou GEIS ...................205,70 Kč
 • Přepravní náklady nad 50 kg................................Dodání zboží některou z přepravních služeb (DHL, TopTrans,...) - cena za přepravu bude upřesněna dle hmotnosti zásilky a zákazníkovi sdělena a uvedena v potvrzení objednávky.

Ceny za přepravu zboží jsou uvedeny včetně DPH 21%.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající JSC Hydraulika s.r.o., U Prostředního mlýna 1996, 393 01 Pelhřimov; IČ: 056 76 771; DIČ: CZ05676771 je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v listinné podobě na adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

4.9. Poskytovatelem platební brány pro online platby kartou je společnost ComGate Payments, a.s. Pro tento způsob platby vyberte z ponuky platebních možností "Platba kartou". Následně budete přesměrováni k bezpečné platbě, kde vyplníte požadované údaje z platební karty. Po potvrzení zadaných údajů tlačítkem Zaplatit bude platba ověřená bankou. Po schválení platby získáváte ihned informaci o provedení platby. 

Platební brána ComGate - postup platby

Kontaktní údaje poskytovatele pro případnou reklamaci nebo dotazy k online platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Platební brána ComGate


Nasledujte nás na Facebooku